Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
  อบต.หนองกระทุ่ม รับชำระภาษีบำรุงท้องที่ ตั้งแต่ เดือน มกราคม ถึง เดือน เมษายน 2560 ภาษีโรงเรือน เดือน กุมภาพันธ์ 2560 ภาษีป้าย เดือน มีนาคม 2560ค่ะ
 
 
 
โครงการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ ต้านยาเสพติด ตำบลหนองกระท่ม ประจำปีงบประมาณ 2555  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่ม  จัดโครงการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์  ต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ  2555
วันที่ 24-25  ธันวาคม 2554  ณ  สนามโรงเรียนบ้านหนองขุย   อำเภอทัพทัน  จังหวัดอุทัยธานี  
องค์กาบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่ม   ได้เล็งเห็นความสำคัญของการออกกำลังกายเพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน ประชาชนทั่วไป และพนักงานเจ้าหน้าที่ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่ม   ได้ออกกำลังกายโดยการเล่นกีฬา  ซึ่งจะเป็นผลดีและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสุขภาพ ทำให้ร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ จิตใจแจ่มใส อารมณ์ดี มีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย รวมทั้งทำให้เกิดความรักความสามัคคี ในหมู่คณะ   และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์   ลดและป้องกันปัญหายาเสพติด และอบายมุขไม่ให้เกิดขึ้น   สร้างความสมานฉันท์ให้เกิดขึ้นกับประชาชนในตำบลหนองกระทุ่มด้วยกัน
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่ม  จึงได้จัดทำโครงการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์  ต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ  2555   ขึ้นใน วันที่ 24-25  ธันวาคม 2554  โดยมีการแข่งขันกีฬาต่าง ๆ หลายประเภท  เช่น  ฟุตบอล  วอลเล่ย์บอล  ตระกร้อ  หมากรุก  เปตอง   กีฬาพื้นบ้าน ฯลฯ

 

ข่าว ณ. วันที่ 4 ม.ค. 2555 เวลา 13.43 น. โดย ศุภชัย เลิศเกียรติกุล

ผู้เข้าชม 3837 ท่าน

 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
 
 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player