โครงการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ ต้านยาเสพติด ตำบลหนองกระท่ม ประจำปีงบประมาณ 2555  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่ม  จัดโครงการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์  ต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ  2555
วันที่ 24-25  ธันวาคม 2554  ณ  สนามโรงเรียนบ้านหนองขุย   อำเภอทัพทัน  จังหวัดอุทัยธานี  
องค์กาบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่ม   ได้เล็งเห็นความสำคัญของการออกกำลังกายเพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน ประชาชนทั่วไป และพนักงานเจ้าหน้าที่ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่ม   ได้ออกกำลังกายโดยการเล่นกีฬา  ซึ่งจะเป็นผลดีและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสุขภาพ ทำให้ร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ จิตใจแจ่มใส อารมณ์ดี มีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย รวมทั้งทำให้เกิดความรักความสามัคคี ในหมู่คณะ   และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์   ลดและป้องกันปัญหายาเสพติด และอบายมุขไม่ให้เกิดขึ้น   สร้างความสมานฉันท์ให้เกิดขึ้นกับประชาชนในตำบลหนองกระทุ่มด้วยกัน
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่ม  จึงได้จัดทำโครงการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์  ต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ  2555   ขึ้นใน วันที่ 24-25  ธันวาคม 2554  โดยมีการแข่งขันกีฬาต่าง ๆ หลายประเภท  เช่น  ฟุตบอล  วอลเล่ย์บอล  ตระกร้อ  หมากรุก  เปตอง   กีฬาพื้นบ้าน ฯลฯ

 

ข่าว ณ. วันที่ 4 ม.ค. 2555 เวลา 13.43 น. โดย ศุภชัย เลิศเกียรติกุล

ผู้เข้าชม 3034 ท่าน

 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
 
 
 
 
สงวนสิขสิทธิ์ @ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่ม อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี 61120
โทรศัพท์ : 056-510-977 จำนวนผู้เข้าชม 1230638 เริ่มนับ 26 ก.ย. 2551
จัดทำโดย : Naxsolution.