Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
  อบต.หนองกระทุ่ม รับชำระภาษีบำรุงท้องที่ ตั้งแต่ เดือน มกราคม ถึง เดือน เมษายน 2560 ภาษีโรงเรือน เดือน กุมภาพันธ์ 2560 ภาษีป้าย เดือน มีนาคม 2560ค่ะ
 
รายงานบันทึกการประชุม
 
 
มติคณะกรรมการกลาง พนักงานส่วนตำบล รายงานบันทึกการประชุม ก.อบต. ครั้งที่ ๑/๒๕๕๒  
 

มติคณะกรรมการกลาง พนักงานส่วนตำบล รายงานบันทึกการประชุม ก.อบต. ครั้งที่ ๑/๒๕๕๒  เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๒   เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 5501  อาคาร 5 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

 

ข่าว ณ. วันที่ 19 มี.ค. 2552 เวลา 10.18 น. โดย นิตยา@naxsolution.com

ผู้เข้าชม 3830 ท่าน

 
 
 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player